Projektowanie hal magazynowych

Obiekty te przeznaczone są do przechowywania i magazynowania różnorodnych materiałów, produktów oraz towarów. Hale te nie są przeznaczone do stałego przebywania ludzi tak jak w przypadku hal produkcyjnych, co przekłada się na mniej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.