Ile kosztuje stal w 2024 roku? Aktualne ceny stali

Stal to nieodzowny element współczesnej gospodarki, odgrywający kluczową rolę w wielu kluczowych sektorach, od budownictwa po przemysł maszynowy. Jednakże, w ostatnich latach, dynamiczne zmiany na rynkach globalnych, wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się cen stali na całym świecie. W związku z tym, śledzenie aktualnych trendów i prognozowanie przyszłych zmian w cenach stali stało się kluczowe dla wszystkich zainteresowanych stron, od inwestorów po konsumentów końcowych.

Historyczne ceny stali – wzrosty 2020-2023

Począwszy od połowy 2020 roku, rynek stali doświadczył znaczącego wzrostu cen, napędzanego przez szereg czynników. Jednym z kluczowych elementów tej dynamiki był gwałtowny wzrost cen rudy żelaza i złomu stalowego. Dodatkowo, w 2021 roku obserwowano znaczący wzrost cen węgla koksującego, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację na rynku materiałów budowlano-przemysłowych.

Silne wzrosty cen notowano również na rynku światowym, głównie za sprawą utrzymania wysokiego poziomu produkcji stali przez Chiny, które wykorzystują przede wszystkim metodę wielkopiecową – znacznie bardziej opłacalną niż inne technologie. Wydarzenie to miało bezpośredni wpływ na rynek lokalny w Polsce.

Na początku 2022 roku zaobserwowano bardzo dynamiczny wzrost cen złomu, co również odbiło się na rynku krajowym. Eskalacja ta przybrała na sile po wybuchu wojny w Ukrainie, prowadząc do kolejnych, bardzo szybkich i znaczących wzrostów cen wyrobów stalowych, osiągających nawet kilkudziesięcioprocentowe wartości. Dodatkowo, na rynku pojawiły się fizyczne braki niektórych produktów stalowych, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację i wpłynęło na kształtowanie się cen.

Rok 2023 wiązał się z kolejnymi wzrostami cen stali. W najdroższym momencie tona stali kosztowała 9500 zł. Na szczęście, w kolejnych miesiącach tendencja wzrostowa wyhamowała, a we wrześniu i październiku ceny ustabilizowały się. W listopadzie 2023 r. cena stali w końcu zaczęła nieznacznie spadać, po latach nieprzerwanych wzrostów.

Czynniki wpływające na kształtowanie się cen stali w 2024

Cena stali jest wypadkową złożonego zestawu czynników, działających zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Najistotniejsze z nich to:

  1. Wielkość zamówienia – zgodnie z podstawowymi zasadami rynku, im większe zamówienie, tym niższa cena jednostkowa stali.
  2. Rodzaj wyrobu stalowego – cena zależy od tego, czy mowa o prętach, profilach, blachach czy innych produktach stalowych.
  3. Gatunek i klasa stali – każdy gatunek stali ma określone właściwości, takie jak skład chemiczny czy wytrzymałość, co przekłada się na jej cenę. Klasy stali dzielą ją na 5 kategorii w zależności od granicy plastyczności.
  4. Sytuacja na rynkach surowców – ceny kluczowych surowców, takich jak ruda żelaza czy węgiel koksujący, mają bezpośredni wpływ na koszty produkcji stali i tym samym na jej cenę rynkową.
  5. Sytuacja geopolityczna i gospodarcza – kryzysy polityczne, konflikty zbrojne czy pandemie mogą zakłócać łańcuchy dostaw, ograniczać produkcję i wpływać na popyt, co przełożyć się na wahania cen stali.
  6. Polityka gospodarcza największych producentów – działania podejmowane przez kluczowych graczy na rynku, takich jak Chiny, mają istotny wpływ na ceny stali na całym świecie.

Wpływ rynku chińskiego na globalne ceny stali 

Chiny są zdecydowanie największym producentem stali na świecie, odpowiadając za ponad 50% globalnej produkcji. W związku z tym, sytuacja na rynku chińskim ma kluczowe znaczenie dla kształtowania się cen stali na arenie międzynarodowej.

Dane z serwisu tradingeconomics.com pokazują, że w 2024 roku ceny kontraktów terminowych na stal zbrojeniową w Chinach spadły w lutym poniżej 2050 zł za tonę – najniższy poziom od końca października 2023 r. Oznacza to, że na rynku chińskim nie ma już tak dużego popytu na stal, jak jeszcze w trakcie pandemii. Obniżenie cen stali w Chinach ma bezpośrednie przełożenie na spadek cen na rynku światowym.

Aktualne ceny stali w 2024 roku

W zależności od charakteru wyrobów, ceny stali mogą się różnić. Prezentujemy najważniejsze informacje na temat najpopularniejszych produktów stalowych w 2024 roku.

Profil HEB 200

Dwuteownik szerokostopowy, norma DIN 1025-2:1995, stal gatunku S235JRG2 według normy EN 10025-2:2004.

Blacha gorącowalcowana St3S

Arkusz z blachy o wymiarach 1500 x 3000 x 4 mm, norma polska PN-88/H-84020.

Pręt żebrowany fi 12 mm, BST 500

Pręty o średnicy 12 mm, gatunek stali BST 500 według Eurokodu 2 zgodny wymaganiami PN-H-93220:2006.

Prognozy ceny stali na dalszą część 2024 roku

Biorąc pod uwagę stabilizację cen stali obserwowaną w drugiej połowie 2023 roku oraz spadek popytu na rynku chińskim, prawdopodobne jest, że w 2024 roku ceny stali w Polsce będą utrzymywać się na względnie stabilnym poziomie, z możliwością nieznacznych obniżek. Kluczowym czynnikiem będzie jednak sytuacja na rynkach surowców oraz ewentualne zmiany w popycie ze strony sektora budowlanego i przemysłowego.

Dlaczego śledzenie cen stali jest istotne?

Stal odgrywa kluczową rolę w wielu kluczowych sektorach gospodarki, takich jak budownictwo, przemysł maszynowy czy infrastruktura techniczna. Jej ceny mają zatem istotny wpływ na koszty wielu inwestycji i projektów.

Dlatego też śledzenie bieżących trendów cenowych na rynku stali oraz analizowanie czynników kształtujących te ceny jest niezwykle istotne dla wszystkich zainteresowanych stron – od inwestorów po konsumentów końcowych. Pozwala to na lepsze planowanie i kalkulowanie kosztów przedsięwzięć, a także na podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych.