Doradztwo

W zakresie doradztwa budownictwa ogólnego i przemysłowego świadczymy usługi w celu:

Dokładamy wszelkiej staranności w wyborze optymalnej realizacji inwestycji, dbamy o wszystkie aspekty prawne i administracyjne w procesie budowlanym. Ponadto oferujemy na etapie projektowania inwestycji analizę dokumentacji projektowej, która to zweryfikuje poprawność i zgodność z wytycznymi i oczekiwaniami inwestora pod względem ekonomii zastosowanych rozwiązań jak ich zgodności z wymogami odpowiednich norm i przepisów prawa.