Hala magazynowa z dokami przeładunkowymi

Szczepańcowa WOJ. podkarpackie

Rozpiętość: 25,5m

Długość: 104m

Powierzchnia: 2652m2

Podstawowy opis hali:

Hala magazynowa z dokami przeładunkowymi

Hala magazynowa z dokami przeładunkowymi